Hoe veilig onderneemt u?

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft onlangs de Veilig Ondernemen Scan gelanceerd. De scan is gemaakt om een beter veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen bij ondernemers. Adviseurs kunnen helpen bij het nemen van de juiste preventieve veiligheidsmaatregelen.
De Veilig Ondernemen Scan is een korte digitale vragenlijst waarmee een ondernemer zicht krijgt op de risico's op criminaliteit en onveiligheid. Aan de orde komen bijvoorbeeld inbraak, diefstal, afpersing en ICT-criminaliteit. Robert van Tongeren, senior risico adviseur Avéro Achmea licht toe: "We lezen dagelijks over veiligheid en criminaliteit in de media. Maar wat kan je zelf doen in je eigen bedrijf? Deze site legt een handig vergrootglas op het eigen bedrijf en koppelt daar direct adviezen aan. Het verhoogt niet alleen de bewustwording maar geeft bovenal praktische tips."

Direct aan de slag

Direct na het invullen van de scan ontvangt de ondernemer een uitgebreid en onafhankelijk advies over maatregelen die hij kan treffen om zich beter te wapenen tegen criminaliteit. Net als de scan is het advies gratis. Kleine bedrijven die aanvullende veiligheidsmaatregelen willen nemen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Deze vergoeding maakt deel uit van de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven.

Samen met een adviseur de juiste keuzes maken

Na het uitvoeren van de scan is het voor de ondernemer zinvol om de uitkomst aan zijn adviseur voor te leggen. Een goed advies van een vakkundig en onafhankelijke specialist is erg prettig om op te kunnen vertrouwen om zo de juiste keuzes te kunnen maken.
Gezamenlijke actie om criminaliteit aan te pakken. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ontwikkelde de scan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het instrument is onderdeel van het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven dat in 2012 is gelanceerd. De Veilig Ondernemen Scan is in samenwerking met diverse partijen ontwikkeld, waaronder het Verbond van Verzekeraars en Avéro Achmea.
 
De scan is beschikbaar op www.veiligondernemenscan.nl.  (Bron Avero Achmea)