Levensverzekering

Een levensverzekering keert grote en kleine sommen geld uit bij het overlijden van de verzekerde of juist bij het in leven zijn van verzekerde op een bepaalde datum. Ze is vaak bedoeld om met deze uitkering directe kosten te betalen of voor lange duur in onderhoud te voorzien.

Vergeten of oververzekerd

Misschien zonder dat u daar echt over heeft nagedacht heeft u geen levensverzekering of heeft u juist een overdaad aan deze producten omdat ze vaak ook verstopt zitten in andere producten. De verschillende levensstadia waar u zich in begeeft is ook erg van belang voor het wel of niet hebben van een levensverzekering.

Onderschatting

Onderschat echter niet het belang van een levensverzekering. Met het juiste product laat u de nabestaanden, partner, of vennoot niet onverzorgd achter. Zeker als u weet dat de premie van deze producten de laatste jaren drastisch zijn verlaagd.

Advies

Ons advies is om u regelmatig te infomeren over welke producten bij u passen.